כיצד לבצע אתחול מתקליטור עם ביתן HP

HP Pavilion היא סדרת מחשבים שולחניים המיוצרים על ידי חברת Hewlett-Packard. בדרך כלל נדרש אתחול מחשב Pavilion מתקליטור בכדי לשדרג או להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, או לבצע פתרון בעיות במחשב. כדי לאתחל מדיסק עליך לשנות את עדיפות האתחול של המחשב בהתקנת המערכת הנקראת BIOS (מערכת קלט / פלט בסיסית).

כיצד לבצע אתחול מתקליטור עם ביתן HP

הכנס תקליטור לאתחול לכונן התקליטורים של מחשב ה- Pavilion שלך.

לחץ על כפתור "התחל" משולחן העבודה ובחר "הפעל מחדש" בתפריט "התחל" כדי להפעיל מחדש את מחשב ה- Pavilion שלך.

לחץ על המקש "F1" או "F10" כאשר הלוגו של Hewlett-Packard מופיע על המסך כדי להיכנס להגדרת ה- BIOS.

נווט לתפריט ה- BIOS "מתקדם" באמצעות מקשי החצים ימינה / שמאלה במקלדת.

הגש לאפשרות "סדר אתחול" באמצעות מקשי החצים למעלה / למטה ולחץ על "Enter".

בחר את התקן האתחול הראשון תחת "אפשרות תפריט סדר אתחול ולחץ על" Enter ".

בחר "CD-ROM" מרשימת התקני האתחול הזמינים ולחץ על "Enter".

לחץ על מקש "F10" כדי לשמור את השינויים שלך ולצאת מהגדרת ה- BIOS. המחשב יופעל מחדש אוטומטית ואז יאתחל מהדיסק.