כיצד לחבר GPS של Garmin למחשב נייד (7 שלבים)

מחשב מאפשר לך להעביר תוכן ל- GPS של Garmin שלך, ולכן חיבור ההתקן למחשב נייד חיוני הן לרישום המכשיר והן להתקנת התוכנה והמפות העדכניות ביותר. זה מבטיח כי ה- GPS שלך מכיל מידע מעודכן כגון רחובות ועדכוני תנועה, כמו גם שיפור הביצועים הכוללים של המכשיר. כשאתה מחבר את ה- GPS של Garmin למחשב, הוא מתגלה ככונן להסרה, שעוזר להעלות או לסנכרן קבצים במהירות ובבטיחות.

שלב 1

חבר קצה אחד של כבל הנתונים USB ליציאת ה- USB המיניה ב- GPS של Garmin, ואז חבר את הקצה השני ליציאת USB פתוחה במחשב הנייד שלך.

שלב 2

המתן שתמונת המכשיר המחובר למחשב תופיע על גבי מסך ה- GPS. תמונה זו מסמלת חיבור מצב אחסון בנפח USB. זה גם אומר שהמחשב מזהה את ה- GPS ככונן להסרה.

שלב 3

לחץ על כפתור "התחל" ולחץ על "מחשב" להפעלת סייר Windows. אתר את דיסק ההסרה של ה- GPS שלך ולחץ פעמיים כדי להציג את תוכנו.

שלב 4

בקר בדף myDashboard של Garmin ופעל לפי ההנחיות המודרכות להגדרת ה- GPS שלך להתקנת עדכוני תוכנה ומפה (ראה קישור במשאבים).

שלב 5

בחר בקישור "הירשם עכשיו" מ- "myDashboard" כדי לרשום את ה- GPS של Garmin שלך אם זו הפעם הראשונה שאתה משתמש בו עם המחשב שלך.

שלב 6

לחץ על הקישור "עדכן כעת" תחת "עדכוני תוכנה" ב- myDashboard כדי להתקין את התוכנה העדכנית ביותר עבור ה- Garmin GPS שלך.

בחר בקישור "עדכן כעת" תחת "עדכוני מפה" ב- myDashboard כדי להתקין את המפות העדכניות ביותר.