כיצד להמיר מיני VHS ל- DVD

חברות יצרו את הקלטת ה- VHS המיני כדי שיוכלו להציע מצלמת וידיאו קטנה וקלילה יותר. בכל דרך אחרת, קלטת VHS מיני פגיעה באותה מידה להפסקות קלטת ולהידרדרות כמו קלטת VHS בגודל מלא. מלבד הפיכתו לנגן DVD, המרת קלטת VHS מיני ל- DVD תגן על תוכן הקלטת. ההמרה דורשת ממיר VHS דיגיטלי שיהפוך את הווידיאו מהמיני VHS לקובץ וידאו דיגיטלי. קלטת ה- VHS המיני לא תפגע בשום צורה שהיא בכך שתוכן שלה יומר ל- DVD.

המרת תוכן קלטת ה- VHS מיני לקובץ דיגיטלי

הכניסו את הקלטת מיני VHS למתאם הקלטת VHS. הכניסו את מתאם הקלטת VHS לנגן ה- VHS. חבר קצה אחד של כבל S-Video לפלט ה- S-Video של נגן הקלטת VHS. חבר את הקצה השני של כבל ה- S-Video לכניסת ה- S-Video של ממיר ה- VHS הדיגיטלי, כמו Easy VHS-to-DVD, אשר זמין גם עבור מחשבי מקינטוש וגם עבור מחשבים אישיים (ראה קישור במשאבים).

חבר את חיבורי האדום-לבן של כבל השמע הסטריאו ליציאות השמע האדומות-לבנות של נגן הקלטת VHS. חבר את החיבורים האדומים-לבנים בקצה השני של כבל השמע הסטריאו לכניסות האדום-לבן בממיר הדיגיטלי VHS. חבר את כבל ה- USB המחובר לממיר הדיגיטלי VHS ליציאת USB במחשב.

הוצא את מגש הדיסק של כונן צריבת ה- DVD. הנח את דיסק התוכנית הממיר VHS הדיגיטלי על מגש הדיסק. סגור את מגש הדיסק. לחץ פעמיים על הסמל של דיסק התוכנית VHS הממיר הדיגיטלי כשהוא מופיע על שולחן העבודה של המחשב. לחץ פעמיים על סמל ההתקנה בתוך החלון שהופיע. פעל לפי ההנחיות להתקנת תוכנית הממיר הדיגיטלי VHS בכונן הקשיח של המחשב. הפעל מחדש את המחשב לאחר סיום ההתקנה.

הפעל את תוכנית הממיר הדיגיטלי VHS. עקוב אחר הנחיות המסך כדי להגדיר את הווידאו ל- "S-Video" ואת האודיו ל"סטריאו ". לחץ על "הפעל" בנגן הקלטת VHS. לחץ על "הקלט בתכנית הממיר הדיגיטלי VHS. לחץ על" עצור "בתכנית הממיר הדיגיטלי VHS כאשר קלטת ה- VHS המיני סיימה את הנגינה. הסר את מתאם הקלטת VHS מנגן הקלטת VHS. הוצא את קלטת ה- VHS המיניה ממתאם הקלטת VHS והניח אותו. נתק את כל הכבלים מנגן הקלטת VHS, ממיר ה- VHS הדיגיטלי ויציאת ה- USB של המחשב.

לחץ על כפתור "שמור" בתוכנית הממיר הדיגיטלי VHS. תן שם לקובץ הווידיאו הדיגיטלי שעומד להיווצר מקלטת ה- VHS המיניה בעמודה "שם" של החלון שמופיע. לחץ על כפתור "שמור" כדי לשמור את קובץ הווידיאו הדיגיטלי בכונן הקשיח של המחשב. צא מתוכנית הממיר הדיגיטלי VHS לאחר שנשמר קובץ הווידאו הדיגיטלי.

הפיכת קובץ הווידיאו הדיגיטלי מיני VHS ל- DVD

הורד והתקן תוכנית לצריבת DVD, כגון צריבה בחינם (למחשבי Mac) או גרסת ניסיון של DVD Shrink (למחשב אישי) (ראה קישורים במשאבים). הפעל מחדש את המחשב לאחר השלמת ההתקנה.

הפעל את תוכנית צריבת ה- DVD. בחר "DVD-Video" מהכרטיסייה "Format" במסך הראשי של התוכנית. תן שם ל- DVD עם אותו שם כמו קלטת ה- VHS הקטנה. הזן את השם בעמודה "שם" בראש המסך הראשי של התוכנית.

גרור את קובץ הווידיאו הדיגיטלי שהוכן מקלטת ה- VHS המיני למסך הראשי של תוכנית צריבת ה- DVD. לחץ על "כן" אם מופיע חלון המבקש להמיר את הקובץ הדיגיטלי לפורמט וידאו תואם DVD.

הוצא את מגש הדיסק והסר את הדיסק של תוכנית הממיר הדיגיטלי VHS. שים DVD ריק לצריבה על מגש הדיסק. סגור את מגש הדיסק.

לחץ על כפתור "צריבה" במסך הראשי של תוכנית צריבת ה- DVD. המתן כשהקלטת ה- VHS המיני מומרת ל- DVD. צא מתוכנית צריבת ה- DVD לאחר סיום הצריבה של ה- DVD. הוצא את ה- DVD.

פריטים שתזדקק להם

  • מתאם קלטת VHS

  • נגן קלטת VHS

  • ממיר VHS דיגיטלי

  • כבל S-Video

  • כבל שמע סטריאו

  • כונן צריבת DVD

  • DVD לצריבה ריקה

טיפים

השתמש ביציאת USB מובנית של המחשב ולא ברכזת USB אם הדבר אפשרי.

אזהרות

אל תריץ תוכניות אחרות עתירות גרפיקה או וידאו במחשב תוך שימוש בממיר הדיגיטלי VHS.