כיצד לאתחל את Windows 10 מכונן USB

אתה יכול לאתחל את Windows 10 מכונן USB, למקרה שהמחשב שלך עובר בעיות ומונע ממך גישה לקבצים ולנתונים שלך.

אתחל את Windows 10 מכונן USB

על מנת לאתחל את Windows 10 מכונן USB, תצטרך להשיג את כונן ה- USB הניתן לאתחול של Windows 10 שאתה בטח כבר הכנת, כדי להתמודד עם מצב מסוג זה.

במקרה שאין לך כונן USB ניתן לאתחל, אתה עדיין יכול ליצור אחד ברגע זה על ידי מעבר למחשב אחר שמריץ מערכת הפעלה Windows 10.

התהליך ליצירת כונן התאוששות של Windows 10 הוא ממש קל, פשוט עקוב אחר הצעדים המפורטים ב: כיצד ליצור כונן USB 10 של Windows אתחול.

שלבים לאתחל את Windows 10 מכונן USB

כבה את המחשב שלך (אם הוא פועל) ובצע את הצעדים שלהלן כדי לאתחל את מחשב Windows 10 שלך מכונן USB.

1. הכנס את כונן ה- USB האתחול של Windows 10 ליציאת ה- USB של המחשב שלך.

.2 לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.

הערה: יתכן שתצטרך להפעיל אתחול USB ב- BIOS, אם המחשב שלך אינו מאתחל מכונן USB.

3. ברגע שהמחשב שלך מופעל, לחץ על תיקון אפשרות מחשב זו במסך ההתקנה של Windows שמופיע.

4. הבא, לחץ על פתרון בעיות> אפשרויות מתקדמות.

5. במסך הבא, לחץ על הגדרות הפעלה.

6. במסך הגדרות ההפעלה, לחץ על כפתור הפעלה מחדש שנמצא בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

7. במסך הגדרות ההפעלה, תראה אפשרויות הפעלה מרובות שתוכלו לבחור מהן כדי לפתור את המחשב.

האפשרות הנפוצה ביותר לפתרון בעיות במחשב היא מצב בטוח, שאליו ניתן לגשת על ידי לחיצה על מקש F4 במקלדת של המחשב.

לאחר מכן אתה אמור להיות מסוגל לזהות ולתקן את הבעיות במחשב שלך.