השבתת הרמקול הפנימי בסוני בראוויה

חיבור מכשיר טלוויזיה של Sony Bravia למערכת קולנוע ביתית או למגבר ולרמקולים חיצוניים יכול לשפר את איכות הצליל של תוכניות טלוויזיה וסרטים המציעים שמע דיגיטלי איכותי וסאונד סוחף. לאחר חיבור ה- Sony Bravia לקולנוע ביתי או למערכת סאונד חיצונית, יהיה עליכם להשבית את הרמקולים הפנימיים של מכשיר הטלוויזיה מתפריט ההגדרות על גבי המסך כדי להחליף את אות השמע מהרמקולים המשולבים של הטלוויזיה למערכת השמע החיצונית.

שלב 1

לחץ על כפתור "בית / תפריט" בשלט הרחוק של Sony Bravia כדי להציג את אפשרויות התפריט של הטלוויזיה על המסך.

שלב 2

השתמש בלחצני הכיוון של השלט רחוק כדי להדגיש את אפשרות התפריט "הגדרות" באמצעות סמל התיק. לחץ על הלחצן המרכזי בין כפתורי הכיוון בשלט הרחוק כדי לבחור באפשרות זו.

שלב 3

בחר באפשרות "צליל" ברשימת ההגדרות.

שלב 4

בחר "רמקולים" בתחתית מסך תפריט הגדרות הצליל.

בחר "מערכת שמע" כדי להשבית את רמקולי הטלוויזיה ולהשתמש במערכת השמע החיצונית המחוברת לכל צליל הטלוויזיה.