כיצד לתקן כונן הבזק מסוג USB שלא ניתן לזיהוי

למרות שכונני הבזק מסוג USB ללא ספק נוחים, אין פירוש הדבר שמובטחת פעולה ללא רבב עם כל מחשב. חסרות אותיות כונן, אין כונן המופיע בסייר Windows או כשל קריאה / כתיבה, כל אלה מעידים על הצורך בפתרון בעיות קטן. Windows מציעה צעדים אוטומטיים ושיטות מפורטות שתוכל לנקוט כדי לחפש ולפתור את הבעיה ולהתחדש באמצעות הכונן שלך.

הכרת כונן

שלב 1

ודא ש- Windows מזהה את הכונן שלך. לחץ על לחצן התחל, ואז הקלד "מנהל ההתקנים" בתיבת החיפוש.

שלב 2

לחץ על האפשרות "מנהל ההתקנים" בתוך לוח הבקרה.

שלב 3

לחץ על החץ הקטן לצד האפשרות "כונני דיסק" כדי להרחיב את הרשימה.

לחץ פעמיים על החץ הפונה כלפי מטה מעל כונן ההבזק הלא מזוהה שלך. לחץ על האפשרות "אפשר מכשיר". לחץ על "הבא" פעמיים כאשר תתבקש, ואז על "סיום".

הקצאת הכונן

שלב 1

לחץ על התחל, "לוח הבקרה" ואז על "מערכת ואבטחה". בחר "כלים אדמיניסטרטיביים" ואז "ניהול מחשבים".

שלב 2

אתר את כונן ההבזק שלך. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן ובחר "שנה אות כונן ונתיבים". לחץ על "הוסף" ועל "אישור". לחץ על אות הכונן הראשונה מהרשימה כדי להקצות אותה לכונן ההבזק שלך.

לחץ לחיצה ימנית על הכונן פעם נוספת. ודא שהכונן מוגדר כ- "מקוון".