כיצד לרדת מהשליטה הקולית ב- Kindle Fire HD (6 שלבים)

ה- Kindle Fire HD נשלח עם תכונות נגישות לשליטה קולית, כגון טקסט לדיבור ומדריך קולי. התכונה טקסט לדיבור קוראת את התוכן של חומר הקריאה באנגלית, ותכונת המדריך הקולי קוראת את בחירת המסך בקול רם כשאתה מנווט במכשיר. אם הפעלת שליטה קולית ועכשיו עליך לבטל תכונות אלה, תוכל לבצע את השינויים בתפריט הגדרות נגישות ב- Kindle Fire HD.

שלב 1

הקש והחזק את הסרגל העליון במסך ואז משוך את הסרגל כלפי מטה כדי להציג את תפריט ההגדרות.

שלב 2

הקש על "עוד" כדי להציג אפשרויות תפריט נוספות.

שלב 3

הקש על האפשרות "נגישות" כדי לפתוח את תפריט הנגישות.

שלב 4

החלק את הלחצן "טקסט לדיבור" למצב כבוי.

שלב 5

החלק את "המדריך הקולי" למצב כבוי.

הקש על החץ האחורי כדי לשמור הגדרות ולסגור את התפריט.