כיצד להפעיל Bluetooth ב- HP TouchSmart

לא כל המחשבים הניידים של HP TouchSmart והמחשבים השולחניים מציעים יכולת Bluetooth לתקשר עם התקני Bluetooth אחרים. בדיקת המדריך או גיליון המפרט של TouchSmart מפרטת את תכונות המכשיר ומוודאת אם הוא מציע קישוריות Bluetooth. גם אם ה- TouchSmart שלך מכיל מתאם Bluetooth, יתכן שהוא יושבת כברירת מחדל; זה נכון במיוחד עבור מחשבים ניידים שחיסכון בסוללה הוא דאגה עבורם. ה- Wireless Wireless Assistant שולט במצב הנוכחי של מתאם ה- Bluetooth, אך מחשבים ניידים עשויים להשתמש גם במרכז הניידות של Windows.

עוזר אלחוטי של HP

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" של Windows, הקלד "אלחוטי" בשדה החיפוש ולחץ על "HP Wireless Assistant" מתוצאות החיפוש. לחלופין, לחץ פעמיים על סמל "העוזר האלחוטי של HP" מאזור ההודעות של Windows 7.

שלב 2

לחץ על "מאפיינים", סמן את "בקרות עצמאיות להתקנים אלחוטיים מותקנים" ולחץ על "החל". פעולה זו מאפשרת לך להפעיל Bluetooth מבלי להפעיל גם התקנים אלחוטיים אחרים, כגון מתאם LAN אלחוטי.

לחץ על "הפעל" בקטע Bluetooth כדי להפעיל את המכשיר. לחלופין, לחץ על "הפעל הכל" כדי לאפשר את כל ההתקנים האלחוטיים.

מרכז הניידות של Windows

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" של Windows, הקלד "ניידות" בשדה החיפוש ולחץ על "מרכז הניידות של Windows" מתוצאות החיפוש. לחלופין, לחץ על "Windows-X".

שלב 2

לחץ על התפריט הנפתח "הגדרות" במקטע התקנים אלחוטיים משולבים.

בחר "כל המכשירים פועלים" כדי לאפשר התקנים אלחוטיים, כולל Bluetooth.